М9400 с дървен ефект на ALUMIL

Описателен текст за снимкатаАлумил в усилията си да задоволи най-пълно и комплексно изискванията на пазара,от 2002г. е въвел нова технология за повърхностна обработка на алуминиевите профили-метод за имитация на дърво. Алумил винаги верен на максимата за безупречно качество постави основите, които са най високите съществуващи,давайки по този начин абсолютна и безкомпромисна гаранция за качество, като: Използване на специална полиуретанова боя като грунт Специална химическа подготовка на профила Сертификат за устойчивост в агресивна среда Сертификат Qualicoat Бои с високо качество за производство на фолиото Сътрудничество с водеща фирма, която първа в света прилага в практиката конкретната технология