Контакти

БЕРКОВИЦА 3500
ул. "Николаевска" 91

тел.:
+359 953 / 88080
+359 953 / 88081
факс:
+359 953 / 88082
email:
hilco@abv.bg

ХИЛ АД е официален представител на фирмите:

Контакти

Описателен текст за снимката гр.Берковица
ул.Николаевска N91
тел.0953/88080;88081
факс 0953/88082
e-mail:hilco@abv.bg
web:www.hil.bg
Изп.директор Иван Димитров; i.dimitrov@hil.bg
Търг.директор Александър Каменов; a.kamenov@hil.bg

гр.София ул.Челопешко шосе N14
тел.02/9454688;факс 9458041
Търговски представител Борислав Киров тел:0886898194
гр.Враца бул.М.Орозов N32
тел. 092/661014
факс:092/661048
Търговски представител Здравко Каменов; z.kamenov@hil.bg
гр.Варна Западна промишлена зона,База Феникс Реком Търговски представител Тихомир Маринов тел.0886049710
t.marinov@hil.bg